Reklamace podle reklamačního řádu s platností od 1. 1. 2015

DMXGEAR poskytuje zákazníkovi záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců podle občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba se prodlužuje jen o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet záruční doba nová. Zákazník má povinnost informovat DMXGEAR o vadách, a to okamžitě bez zbytečného odkladu prostřednictvím zákaznické linky +420 604 664 661.

Záruční doba se nevztahuje na běžné opotřebení oblečení způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. K reklamaci využijte formulář, který se zbožím pošlete na adresu DMXGEAR.CZ, PO BOX 56, 272 01 Kladno.

DMXGEAR však zaručuje, že budete spokojeni s výrobky zakoupenými v obchodě DMXGEAR Pokud se však stane, že si nákup zboží rozmyslíte, do 30 dnů ho můžete bez udání důvodů vrátit. Zboží však musí být nenošené, neprané, nenačichlé včetně všech příslušných visaček. Při vrácení/reklamaci/ výměně objednávky nezapomeňte uvést číslo objednávky, kopii přepravního listu, uveďte, zda budete chtít vrátit peníze (nezapomeňte uvést číslo Vašeho bankovního účtu) či zda preferujete výměnu zboží. Při žádosti o výměnu nezapomeňte uvést, prosím, styl, velikost, barvu nového zboží; uveďte i své jméno a adresu. Většina vráceného zboží je zpracována do 5ti pracovních dnů po obdržení vrácené zásilky. Jakmile přijmeme vrácenou zásilku, budeme Vás informovat o jejím přijetí a zprocesování. K vrácení/výměně využijte formulář, který se zbožím pošlete na adresu DMXGEAR.CZ, PO BOX 56, 272 01 Kladno.

Formulář ke stažení ZDE.