Zásady zpracování osobních údajů

Společnost DMX UNDERWEAR s.r.o. (provozovatelem nákupních galerií DMXGEAR a DMXGIRL), se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 03846342, DIČ: CZ03846342, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238896 (dmx), provozovatel webových stránek https://dmxgear.cz, https://dmxgear.com a https://dmxgirl.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, pokud navštívíte naše webové stránky (eShop).

 

1. Obecně k návštěvě DMX domovské stránky

1.1 Sledování na webových stránkách

V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě. Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich webových stránkách („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

 

- Request (jedná se o název souboru pro vyjádřený požadavek klienta);

- Typ a verze prohlížeče;

- Jazyk prohlížeče;

- Použitý operační systém;

- Vnitřní rozlišení okna prohlížeče;

- Rozlišení obrazovky;

- Aktivace JavaScriptu;

- Java zapnuto/vypnuto;

- Cookies ano/ne;

- Hloubka barev;

- Referrer URL;

- IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci.

- Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;

- Počet prokliků; 

Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, které je potřeba vyplnit, například přihlašovací jméno a heslo. V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti zda byl daný formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).

Proto, abychom Vám mohli zajistit, co nejvíce uživatelsky přívětivé webové stránky, využíváme rovněž služeb společnosti Weboservis s.r.o., která nám poskytuje odpovídající technické prostředky („trackingové technologie“), které nám pomáhají pochopit, jakým způsobem využíváte služby na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit jejich intuitivní jednoduché ovládání. Dále nám také umožňují zjistit, o jaké výrobky a produkty se nejvíce zajímáte, abychom vám tyto mohli snadněji nabízet.

 

1.2 Použití sledování konverzí

Prostřednictvím konverzních cookie na webových stránkách https://dmxgear.cz, https://dmxgear.com a https://dmxgirl.cz dochází ke sledování objednávek a registrací, které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím linku dmx umístěného na webových stránkách třetího subjektu. Účelem tohoto sledování je maximální přizpůsobení reklam DMX našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely zúčtování. Konverzní cookies neobsahují osobní údaje, a nelze je proto použít k osobní identifikaci zákazníka. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo zakoupili jeho produkt.

 

1.3 Cookies

V rámci webových stránek používáme tzv. cookies, což jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Obsahují pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

 

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek. Chtěli bychom však upozornit na to, že používání funkce nákupního košíku a objednávání našich výrobků je možné pouze tehdy, jestliže cookies povolíte.

 

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry. 

 

Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.

 

2. Osobní údaje a jejich zpracování

2.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

DMX zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky: jméno a příjmení, doručovací adresa, platební údaje a e-mailová adresa. Pokud máte navíc vytvořené zákaznické konto, může zároveň docházet ke zpracování dalších údajů, které při registraci dobrovolně poskytnete anebo uvedete v prostředí Vašeho zákaznického konta.

 

Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor (v případě založení zákaznického konta představuje přihlašovací jméno zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání, stejně jako vyrozumění, že Vaše zásilka je připravena k odeslání nebo vyzvednutí na Vámi vybrané pobočce přepravní společnosti.

 

Osobní údaje jsou v případě, že nakupujete bez registrace, tj. bez vytvoření zákaznického konta, zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení objednávky. Pokud nám poskytnete osobní údaje v souvislosti s vytvořením Vašeho zákaznického účtu, použijeme je zejména pro správu zákaznického účtu.

 

Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele.

 

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

 

Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů:

Česká pošta, s.p.

Federal Expres Czech s.r.o.

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.

Zásilkovna s.r.o.

Ulozenka s.r.o.

Global Payments Europe s.r.o.

Meitnerová daně + účto s.r.o.

Weboservis s.r.o.

Depute s.r.o.

 

2.2 Formulářové údaje

Na webových stránkách DMX můžete využít v rámci své činnosti některé formuláře, pomocí nichž nám zašlete své údaje. Nejedná-li se o osobní údaje, budou údaje ve formulářových polích uloženy a statisticky vyhodnoceny. V případě, že se jedná o osobní údaje, budou tyto údaje pro statistické účely vyhodnocovány, jen pokud dojde k úspěšnému odeslání údajů z formuláře. Zároveň budou pro statistické účely vyhodnocovány operace, které byly v souvislosti s vyplňováním formuláře zrušeny.

 

2.3 Zákaznický účet DMX a nákup bez registrace

Pomocí registrace si můžete zřídit zákaznický účet, který je zabezpečen heslem („zákaznický účet“). Založením zákaznického účtu získáváte přímý přístup ke svým údajům; můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách. Prostřednictvím zákaznického účtu můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.

 

Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznický účet, můžete v našem eShopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako neregistrovaný zákazník. V takovém případě dochází ke zpracování pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s dokončením Vaší objednávky.

 

Založením svého zákaznického účtu berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vámi sdělené osobní údaje a informace uložené ve Vašem zákaznickém účtu. Pokud nám udělíte souhlas, budeme současně vyhodnocovat Vaše uživatelské chování, abychom mohli zobrazovat obsah upravený přímo pro Vás.

 

2.4 Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

Pokud jste zasílání obchodního sdělení neodmítli, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete kontaktovat přímo naší zákaznickou linku DMX 604 664 661. Zrušení odběru můžete rovněž provést prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

 

2.5 Adresná reklama

V našem zájmu je neustále zkvalitňování našich služeb, tak abychom mohli pro naše zákazníky vytvořit takové webové stránky, které zajistí našim zákazníkům jejich snadné ovládání, a které jim umožní zobrazení reklamy, která bude odpovídat přímo jejich zájmům. Proto, abychom mohli reklamu účelně přizpůsobit Vašim zájmům, využíváme Vámi zaslané informace a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří například informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlíželi, informace o Vašem počítači a internetové připojení, údaje získané z operačního systému a platformy, údaje o datu a času návštěvy naší webové stránky a rovněž jaké newslettery jste si otevřeli.

 

S veškerými informacemi, které v souvislosti s adresnou reklamou o Vás získáme, nakládáme zásadně v pseudonymizované podobě, abychom omezili rizika související se zpracováním Vašich osobních údajů. V případě, že si nepřejete dostávat adresnou reklamu, můžete ji kdykoliv odmítnout. Pro odvolání souhlasu s naší adresnou reklamou se můžete obrátit přímo na naši zákaznickou linku uvedenou v zápatí těchto Zásad.

 

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1 Zabezpečení osobních údajů

 

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL a zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

 

Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. DMX nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci DMX přímo způsobila.

 

3.2 Doba uchovávání

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je DMX povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

3.3 Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požádat o odstranění vzniklého stavu. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, čímž budou Vaše osobní údaje vymazány. To se však netýká těch osobních údajů, které DMX potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením.

 

3.4  Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně výše uvedených Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@dmxgear.cz, na adrese sídla společnosti (Rybná 716/24, Praha 1) či na zákaznické lince +420 604 664 661.

 

V Praze, 25. 5. 2018